Tuesday, 6 April 2010

After the rain comes sun / Etter regnet kommer solen

So I unpicked the V8280, although I got good help from my costume designer friend Nell with the fitting, to get some instant pleasure with a red Kasia skirt. I couldn't have foreseen that this would be yet another failure.The skirt pattern is still, as I see it, flawless. So it was the fabric this time. The problem: I can't wear anything underneath it without it showing. Meaning that no shirt can be tucked into it, and the panties will show. Sigh. And I'd done all this neat slipstiching and taken care to make this the perfect skirt. I've also concluded that I'll go for lapped zippers from now on, and stay away from the invisible ones. They so seldom turn out well in the end-point in stretchy fabrics (unless they're in the side seam of a dress). Another sigh.
Så det ble til at jeg plukket V8280 fra hverandre, selv om jeg fikk hjelp fra min venn kostymedesigner Nell med tilpassing, for å få umiddelbar glede med et rødt Kasia skjørt. Jeg kunne ikke forutsett at dette ville bli nok en fiasko. Slik jeg ser det, er mønsteret fremdeles feilfritt, så denne gangen var det stoffet. Problemet: Jeg kan ikke ha noe under skjørtet uten at det synes. Hvilket betyr at jeg ikke kan ha noen skjorte stappet nedi, og trusen vil syns. Sukk. Og jeg som hadde gjort sånt fint arbeid med faldesøm og prøvd å sørge for at det skulle bli det perfekte skjørtet. Jeg har også konkludert med at jeg skal går for tildekkede glidelåser fra nå av, og holde meg borte fra usynlige glidelåser. De blir så sjelden fine helt i enden på stoffer med stretch (med mindre de er i sidesømmen). Enda et sukk. 

So where's the sun? Well, I'll show you, because here's a preview of the dress I've started on: 
Så hvor er solen? Her skal jeg vise dere kjolen jeg har begynt på: 

Putting my own label on even before the dress is done is good for the self-esteem...
Å sy på min egen label før kjolen er ferdig, hjelper på selvrespekten...I need your opinion on the buttons (there'll be buttons all the way down), should they be black or white? I was hoping to find buttons that is both black and white, but will that be too much? I'm also thinking one red button and the rest black, but maybe that's a little bit too stereotypical (black, red, polka dots...)?
Jeg trenger hjelp til knappene (det skal være knapper hele veien ned), bør de være svarte eller hvite? Jeg håpet egentlig jeg skulle finne knapper som var både svarte og hvite, men blir det litt mye? Jeg har også tenkt på én rød knapp og resten svarte, men blir det litt for stereotypt (svart, rødt, prikker...)?