Tuesday, 9 March 2010

Forbannelse eller velsignelse? / Curse or blessing?

Luckily, I still need to buy the shoes... 
Noen ganger kjennes det å kunne sy som en forbannelse. Som regel kjennes det som en evne eller en bragd (siden det handler om en læringsprosess, og 'alle' kan gjøre det), men de gangene i prøverommet... Hjernen min går amok, og alt jeg kan tenke på er "denne kan jeg lage selv" eller "å, den ville vært perfekt hvis den bare hadde blitt justert sånn og sånn" eller "den er altfor dyr. Jeg lager noe liknende". Men hvor ofte skjer det at jeg gjør nettopp det, lager noe liknende? Ikke spesielt ofte, må jeg innrømme. Her om dagen gikk jeg i noen klesbutikker, og ærlig talt, alt jeg klarte å tenke på, var hva skal det neste prosjektet være, når skal jeg fikse den røde/rosa skjorten med prikker som jeg startet på for en evighet siden, hvorfor har jeg ikke lyst på noen av disse klærne og så videre... Hjernen min fortsatte med å planlegge min neste tur til London med Fleur sitt kart over stoffbutikker i London i tankene. Uansett, mitt neste prosjekt (ja, jeg gir V8280 enda en liten pause, fordi jeg fremdeles ikke har bestemt meg om jeg skal gi den en ny sjanse, eller bare gå for 3/4-sirkelskjør) er delvis inspirert av en enkel kjole fra H&M som ikke hadde riktig passform.

Gertie reflekterer over om det er verdt å betale $298 for en kjole som ikke har perfekt passform, og The Cupcake Goddess spør hva er det som er moro med å kjøpe klær, når hun kan lage dem selv OG oppnå bedre kvalitet og passform?

Så jeg spør, er det en forbannelse eller er det en velsignelse? Jeg vet i alle fall at jeg bare må fortsette å sy (forbannelsen), og forhåpentligvis blir jeg enda flinkere (velsignelsen). Casey sin liste over nødvendige redskap forsikret meg om at jeg er på rett spor når det gjelder syutstyr, linker til syveiledninger/tutorials kan være en grei angrepsvinkel og et kommende kurs vil forhåpentlig utvikle syevnene mine.
Sometimes, knowing how to sew can feel like a curse. Most of the times, it feels like a gift or an achievement (since it's all about a learning process, and 'anyone' could do it), but those times, in the dressing room... My mind just goes amok, and all I can think of is "I could make that myself" or "oh, this would be perfect had it only been altered like that" or "this is way too expensive. I'll make something similar". But how often do I do just that, make something similar? Not very often, I have to admit. I went to some clothes shops the other day, and honestly, all I could think of was what’ll be my next project, when to fix a red/pink polka dot shirt I started sewing ages ago, why aren’t clothes in the shop appealing to me and so on… And then my mind just continued with planning my next trip to London, having Fleur's map of sewing shops in London in mind. Nevertheless, my new project (yes, I'm giving the V8280 yet another rest, because I still haven't decided on giving it another try, or just go for the 3/4 circle skirt) is partly inspired by a simple H&M dress that didn't fit properly.

Gertie reflects on whether it's worth paying $298 for a dress that doesn't have the perfect fit, and The Cupcake Goddess asks what's the fun with buying clothes, when she can make it herself AND achieve better quality and fit?

So, is it a curse or a blessing? I know I just have to continue sewing (the curse) and hopefully get better (the blessing). Casey’s list of necessary tools assured me that I'm on the right track regarding sewing equipment, links to sewing tutorials may be a good angle of attack and an upcoming course will hopefully improve my skills.

5 comments:

Ladybird said...

hmmmm...jeg tror det er litt av hvert faktisk, en forbannelse fordi man blir enda mer kresen, en velsignelse fordi det åpner for så mange muligheter. Kan man kanskje kalle det miljøskadd? ;)

Ladybird said...

Jeg har tagget deg jeg ;) Ta utfordringen hvis du har tid og lyst, uansett må du ha en strålende helg!

frk.bustad said...

Det er nok en miljøskade, ja... Heldigvis, når alt kommer til alt, en miljøskade jeg er ganske så fornøyd med! Gøy å bli tagget da! Gi meg litt tid... å finne syv sannheter om seg selv kan være en krevende sak ;)

Lizzy said...

Well...that happens to me also, I see clothes in the stores and I "think" I can do it and save some money....BUT sadly I realize I need to work hard and improve my sewing........someday we will be able to sew our own clothes with a perfect fit and all the alterations needed!!

Meanshile we need to practice and more practice in order we can sew perfectly our clothes =)

frk.bustad said...

That's so true, Lizzy... only practice can make it better! So someday... and meanwhile, those instant pleasures will be helpful. I'm going for alter my own basic block instead of altering commercial patterns...