Sunday, 17 January 2010

System i sysakene
Det er ikke til å unngå at det er mange svarte stoffer i hyllene mine, og jeg har tenkt mye på hvordan man best mulig kan holde oversikt over hva man egentlig har i hyller og skuffer og skap og bokser og esker. Jeg lurte en stund på om jeg skulle lage meg et kartotek med en stoffprøve og kort hvor det stod beskrivelse med lengde, men fant ut at det var noe omfattende. Et system jeg prøver ut nå, er tellekanter og lapper. Det skiller i alle fall de svarte stoffene fra hverandre, og ingen kommer helt i glemmeboken. Det neste er å finne ut hvordan jeg best mulig kan oppbevare mønstre, uferdige prosjekter (som kanskje aldri blir ferdige) og pågående prosjekter (fordi det alltid er mer enn ett).
I cannot avoid having lots of black fabrics in my cupboard, and I've been trying to figure out how to best have a good overview of what I have on shelves and in drawers and cupboards and in boxes. I wondered about keeping a card index with fabric swabs and card with a fabric description and length, but it just seemed a little too extensive. A system I'm trying out now, is 'count edges' and notes. At least it'll separate the black fabrics from on another, and none will be forgotten. Next up is to find out how to best keep my patterns, unfinished projects (which maybe never will be finished) and ongoing project (because there's always more than one).

2 comments:

FruBendiksen said...

Fantastisk! Hilsen den system-, liste- og ordens-fikserede søster!

Anonymous said...

Low tech er av og til beste løysinga :-)

..\mums