Thursday, 28 January 2010

Organizing sewing life

My great-grandfather's tin with pins

Jeg klarer aldri å holde meg til ett prosjekt om gangen, og jeg er ikke særlig strukturert når jeg syr. Det resulterer ofte i "hvor la jeg saksen? hvor er synålen? hvorfor er alle spolene her bortsett fra den røde?" Jeg skulle likt å ha bedre kontroll. For eksempel kunne jeg hatt den lille saksen festet til symaskinen, kanskje den til og med burde være lenket til symaskinen, sånn at det var umulig å snike den bort (for eksempel for å trimme panneluggen - jeg burde hatt egen saks til det, ikke sant!?).

Jeg har prøvd å gjøre det bedre. For eksempel har jeg prøvd å ha alle knappenålene på en magnetholder, men det ble problematisk med synålene. Jeg kan ikke blande de, for det skaper bare forvirring. Så jeg trenger en knappenålspute også. Men jeg har jo allerede magneten, så jeg trenger ikke hele knappenålsboksen (og jeg har nok av små metallbokser). Kanskje en knappenålspute til vristen vil være lurt? Og så, hva gjør jeg med alt det andre syutstyret: Sprettekniven, sømometeret, pinsetten, målebåndet... De burde kanskje være samlet i et glass eller i en boks? Åh, en fin, vintage sigarboks hadde vært noe! Sammen med penner. Jeg leter alltid etter penner. Og trådene jeg bruker. Jeg bytter mellom svart og rødt, både på symaskinen og overlocken, men hvordan skal jeg oppbevare ventende tråder så de ikke spoler seg ut?

Et svar på dette kunne kanskje være et syskrin? Hva om jeg forteller at jeg allerede har et..?

I find it hard to stick to one project at the time, and I'm not very structured when I sew. That often results in "where did I put the shears? where's my needle? why are all the bobbins here except the red one?" I'd really like to have better control, though. Like having the small pair of scissors attached to the sewing machine, in fact it should be chained to the sewing machine, so that I won't be able to sneak it away somewhere (for instance to trim my bangs, I need special scissors for that, right!?).
I've tried to make things better. For instance, I tried to have all my pins on a magnet holder thingy, but realised; what should I do with the sewing needles? I cannot mix them, that would just confuse me. So I also need a pin cushion. But I already have my magnet, so I don't need a pin pot (and I've got plenty tin boxes). Maybe a wrist pin cushion would be smart? And what about all my other sewing equipment: Stitch unpicker, sewing guage, tweezers, measuring tape... They should really be gathered in some kind of jar or box. A nice vintage cigar box! Together with pens. I always search for pens. Also, the thread I'm using. I keep switching from black and red, and that's both on my domestic and overlock. Where should I keep the pending reels to avoid them unwinding?
An answer to this might be a ditty bag, wouldn't it? But what if I say that I've already got one of those..?

No comments: