Thursday, 3 September 2009

Årets første prosjekt

Det var ikke lett å kombinere skriving av masteroppgave med symaskinsysler, og produksjonen min i år har derfor vært meget laber. Årets første plagg ble laget i juli en uke etter at masteroppgaven var levert. Det måtte bli et rødt skjørt med rosa knapper. Mønsteret er basert på et skjørt jeg allerede har. For gøy legger jeg ved et bilde av proteinet jeg har jobbet med også.
It wasn't easy to combine writing my master's thesis with sewing activities, and my production so far this year has been very low. This year's first garment was made in July a week after I handed in the thesis. It had to be a red skirt with pink buttons. The pattern is based on a skirt I already have. Just for fun, I'm posting a picture of the protein I have been working with.

No comments: